برچسب آرشیو: کسب و کار

Business‏ (کسب و کار)‏

Business‏ (کسب و کار)‏ کسب و کار که در قالب  شرکت یا موسسه بازرگانی تعریف میشود  سازمانی است که در زمینه ارائه کالا یا خدمات یا هر دو آنها به مشتری  فعالیت  میکند.‏ Business ‎ یا کسب و کار  اساس نظام  اقتصادی  سرمایه داری است که شرکت های  خصوصی  غالب …

ادامه مطلب »