آخرین مطالب

Business‏ (کسب و کار)‏

Business‏ (کسب و کار)‏ کسب و کار که در قالب  شرکت یا موسسه بازرگانی تعریف میشود  سازمانی است که در زمینه ارائه کالا یا خدمات یا هر دو آنها به مشتری  فعالیت  میکند.‏ Business ‎ یا کسب و کار  اساس نظام  اقتصادی  سرمایه داری است که شرکت های  خصوصی  غالب …

ادامه مطلب »

اصول تجارت

تجارت  تعاریف متعددی دارد که  در ذیل بدان میپردازیم. تجارت در لغت به معنی دادو ستد است. تجارت در واقع انتقال مالکیت کالایی خاص و یا انجام خدماتی از فردی به فرد دیگر است. که به ازای این انتقال فرد خریدار به ازای کالا یا خدماتی که دریافت کرده است، …

ادامه مطلب »

تجارت با چین

عدم صداقت در معامله یکی از مسائلی است که ممکن است برای خیلی از افرادی که با کشور چین تجارت می کنند، اتفاق بیفتد. در بعضی از موارد پیش می آید که کیفیت نمونه ارسالی با کیفیت خود کالا متفاوت است. یعنی نمونه ای که برای شما ارسال می شود، …

ادامه مطلب »

کارگو مطمئن

یکی از نکاتی که برای انتخاب یک کارگو باید حتما در نظر بگیرید ، امانتداری است. امانتداری به این معنی که فکر و ایده و حتی سلیقه شما در خرید فقط باید بین شما و کارگویی که مسئول خرید شما و ارسال آنهاست بماند. موفقیت در تجارت درخیلی از موارد …

ادامه مطلب »