Business‏ (کسب و کار)‏

Business‏ (کسب و کار)‏
کسب و کار که در قالب  شرکت یا موسسه بازرگانی تعریف میشود  سازمانی است که در زمینه ارائه کالا یا خدمات یا هر دو آنها به مشتری  فعالیت  میکند.‏
Business ‎ یا کسب و کار  اساس نظام  اقتصادی  سرمایه داری است که شرکت های  خصوصی  غالب اعضای  این مجموعه  را تشکیل  میدهند.‏

‏شرکت های خصوصی چگونه فعالیت میکنند:‏

شرکت های خصوصی به طور کلی  کالا یا خدماتی  را در عوض  کالا یا خدمات دیگر  ویا پول  ارائه میدهند.‏

شرکت ها در دو بخش تجارت  (کسب و کار ) داخلی و تجارت خارجی  فعالیت میکنند  و ارائه کالا یا خدمات  در این دو حوزه  پیرو قوانین و  مقررات خاص خود می باشد  و بدیهی ست این دو حوضه  نیازمند رعایت امور متفاوتی جهت تضمین موفقیت دارد.‏
‏1* کسب و کار (تجارت ) داخلی‏
به مجموعه کالا  یا خدماتی  که یک شرکت  در عوض  دریافت  کالا خدمات و پول  به مصرف کننده  در کشور محل تولید  کالا یا خدمات  ارائه  می دهد  تجارت داخلی می گویند. شایان ذکر است  تجارت داخلی در معنای لغوی  منحصرا” در مورد فروش  کالا یا خدمات تولید داخل  به مصرف کننده ی داخلی  می باشد.‏
‏*گاها” به اشتباه  خرید عمده کالا  از یک شرکت وارد کننده  و  توزیع آن  در سطح کشور  را تجارت  داخلی می نامند اما این تعریف صحیحی از  تجارت داخلی نیست  و در واقع  اینگونه شرکت  یا دست دوم وارد کننده اولیه و تولید  کننده خارجی در تجارت خارجی هستند.‏
‏* هدف کسب  وکار  داخلی  در اصل ایجاد  اشتغال  برای کارگر و همچنین  ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور  میباشد  به عنوان مثال  فرآیند  تولید  لبنیات  یک تجارت  یا کسب و کار  داخلی است  که میتواند رویکردی  به سمت صادرات و تجارت خارجی هم داشته باشد.‏
هدف دیگر این کسب و کار تامین نیاز بازار داخلی است.‏
‏2*کسب و کار ( تجارت ) خارجی ‏

کسب و کار خارجی  تعاریف زیادی  دارد  که به صورت اجمالی به آنها اشاره  میکنیم:‏

1- صادرات
2- واردات

صادرات : مجموعه  کالا یا  خدماتی  که یک شرکت  به مصرف کننده (خریدار ) خارجی جهت اخذ کالا  و یا پول  ارائه  می دهد صادرات می گویند.‏
شایان ذکراست  صادرات  در واقع فروش کالا یا  خدمات تولید  داخل  به خریدار خارجی جهت  دریافت  خدمات دیگر  یا درآمد زایی ارزی می باشد. گاها”  جهت صادرت مجدد  ‏‎( re export) ‎‏ را نیز به اشتباه در قالب صادرات قرار می دهند  که این تفسیر  صحیحی نمی باشد. هدف صادرات کالا افزایش میزان فروش محصولات تولید داخل و نهایتا افزایش اشتغال و درآمد کارگر داخلی می باشد.‏
صادرات در اکثر  کشورها مورد  حمایت دولت  حاکمه قرار می گیرد  مگر در مواردی  که دولت  ممنوعیت  یا محدودیت هایی  را در مورد  کالای صادراتی  در نظر گرفته باشد  که از جمله ی  این محدودیت ها  می توان به محدودیت  ژنتیکی مانند  پیاز زعفران  محدودیت های ناشی از کسری محصولات نسبت به  نیاز بازار اشاره کرد. ‏
‏ به  عنوان مثال: گوشت قرمز گندم  جو  و…‏

چگونه در امر صادرات موفق باشیم :‏

مهم ترین  عامل در داشتن صادرات موفق حصول اطمینان  و شناخت کافی  و دقیق  از  بازار هدف می باشد.‏
جهت نیل به این هدف  مواردی  از قبیل شناخت قوانین و مقررات حاکمه  بر کشور  بازار هدف  شناخت رقبا  شناخت فرهنگی اجتماعی مردم و… ضروری می باشد.‏
عامل موثر دیگر  در صادرات موفق تامین کالای  مورد  نیاز  از تولید  کننده معتبر با قیمت و کیفیت مناسب است که این امر نسبی و متناسب  با نوع نگرش حاکم بر بازار هدف است.‏
عامل  بسیار  موثر دیگر  در داشتن صادرات  موفق کوتاه کردن روند  و روال تحویل کالاست.‏
‏ کوتاه ترین و امن ترین  روال  ممکنه  می تواند  گام  مثبتی جهت  پیشی گرفتن  از رقبا  و معرفی محصولات باشد.‏
گام بعدی  در صادرات  موفق  دوری جستن از تهاتر  ( معامله کالا به کالا ) تا حد ممکن است. ارز آوری علاوه بر کمک  به چرخه اقتصادی  از مشکلات آتی  در زمینه  ارائه کالای  تهاتری نیز جلوگیری  میکند.‏
‏ در صورت امکان  صاردات را بصورت  نقدی  و از طریق سیستم بانکی  به روش های ‏LC‏ و ‏draft ‎‏ انجام  دهید. این امر تضمین کننده ی معامله صحیح  و به  دور  از مشکل است.‏
در حال حاضر در ایران  برای نحوه تسویه  ارز وارداتی ناشی از صادرات  مقررات خاصی را در نظر گرفته اند. مقررات را در ذیل می آوریم ‏
1- فروش ارز وارداتی  به سیستم بانکی با نرخ مصوب  ارز مبادله ای ‏
2- واردات کالا به میزان  مبلغ ارز وارده
3- واگذاری ارز  به وارد کننده  (ترجیها تولید کننده) جهت خرید مواد مورد نیاز
واردات : ‏
به مجموعه کالا یا خدماتی که  از یک منبع خارجی جهت  تامین بخشی از نیاز بازار ذاخلی وارد یک کشور می شود واردات می گویند.‏
واردات غالبا ”  در زمینه هایی  که تولید داخلی پاسخگوی  نیاز بازار نیست  انجام میگیرد  و پیدا کردن  و شناخت  این نیازها  گام اول جهت واردات موفق است.‏
واردات نیز به مانند صادرات پیرو  قوانین  بین المللی و همچنین قدانین و مقررات داخلی  می باشد.‏
‏ واردات بر پایه  قوانین بین المللی  که در اصطلاح  به آن اینکو ترمز  می گویند  صورت میگیرد که اینکو ترمزهای نمایان گر نوع  قرار داد خرید و شرایط حمل بار می باشد. به عنوان مثال ‏FOB ‎‏(تحویل روی عرشه کشتی )  در این ترم  کلیه های هزینه های حمل کالا تا عرشه کشتی در بندر  مبداء  بر عهده  فروشنده می باشد. ‏
CIF‏ = خریدار  تمام هزینه ها  از جمله قیمت کالا هزینه بیمه و هزینه حمل  را پرداخت می کند  و کالا در بندر مقصد  تحویل داده می شود.‏
‏ مواردی که برای  داشتن  واردات  موفق  باید رعایت شود  :‏
1- شناخت کسری بازار
2- شناخت رقبا
3- شناخت قوانین  و مقررات  و آگاهی از کتابچه مقررات  واردات و صادرت
4- خرید محصول با کیفیت  و استاندارد و مورد تایید  سازمان استاندارد
5- شناخت مقررات  گمرکی  و موانع احتمالی

روال واردات :

1- انتخاب  کالا
2- پیدا کردن  چندین  تولید کننده خارجی و انتخاب بهترین مورد ‏
3- دریافت پیش فاکتور ‎ (pi) ‎یا ‏‎(proformainvoice)‎
4- ثبت سفارش  ( اخذ  مجوزهای ‏ مربوطه اجباری است )‏
5- تامین ارز و انتقال ان‏( بانکی یا از طریق صرافی )‏
6- معامله اسناد
7- ترخیص کالا کمرگ

همواره در نظر داشته باشید که کلیه موارد ذکر شده می بایست  تا قبل از رسیدن کالا به گمرک مقصد  به اتمام رسیده باشد تا حداقل اتلاف وقت را داشته باشیم.‏

درباره ادمین