روش های مختلف حمل بار از چین

حمل بار از چین :

حمل بار از چین می تواندبه چند طریق انجام پذیرد که با توجه به حجم ، وزن ، حساسیت و خیلی از عوامل دیگر که مربوط به جنس وارد شده می باشد . باید بهترین راه حمل ونقل این کالاها را از چین پیدا کرد.

این کالاها را میتوان ا ز3 طریق وارد کرد.

حمل ونقل دریایی ، حمل از طریق راه آهن و حمل هوایی .

حمل و نقل دریایی :

راه های آبی چین به دلیل 50000 رودخانه ای که این راه ها را تشکیل می دهند . وسعت قابل توجهی دار. چون راهها ی آبی چین در طول سال دچار یخبندان نمی شوند ، میتوان در تمام سال از این راههای آبی بهره جست . خط ساحلی راههای حمل ونقل دریایی کشور چین طولی معادل 18000 کیلومتر دارد که این راههای آبی حمل ونقل دریایی از کنا ر بیش از 20 شهر بزرگ متوسط واقع در 10 ایالت و منطقه خود مختار می گذرد . تا پایان سال 1990 شمار لنگرگاه ها با آب عمیق در چین به تعداد 251 رسید. این بستر مناسب برای حمل ونقل دریایی در کشور چین باعث شده که 90% تجارت خارجی کشور چین از طریق حمل ونقل دریایی صورت بگیرد.رشد مناطق آزاد تجاری و افزایش مبادلات بازرگانی در چین موجب فشار روز افزون بر روی بنادر کشور چین شده است .

بنادر شانگها ی ، دالیان ، تیانجین و …. جزء بنادری اند که در حمل ونقل دریایی از آنها استفاده میشود.

بندر شانگهای به تنهایی توانسته حمل ونقل 145/6 میلیون تن از کالاها را به عهده بگیرد که این مقدار برابر یک پنجم رقم کل تخلیه بار در چین در سال 1990 است . بندر شانگ های بزرگترین بندر تجاری چین است که در حدود 181 لنگرگاه دارد که 55 لنگرگاه از این لنگرگاه ها توانایی پذیرش کشتی هایی با ظرفیت 10000 تن هستند.

حمل از طریق راه آهن :

کشور چین 340/53 کیلومتر خط راه آهن برقی و لوکو موتیوهای دیزلی دارد . حمل و نقل راه آهن کشور چین از000/264 واگن ، 318 ایستگاه و 43 خط پستی بین المللی تشکیل شده است که این خطوط راه آهنی کمک شایان توجهی به حمل و نقل از طریق راه آهن در کشور چین می کند.

ظرفیت کمی از این خطوط راه آهن برای تجارت خارجی کشور چین در نظر گرفته شده است که به دو گروه تقسیم می شود.

1-خط آهن بین المللی از چین به کشورهای شرق اروپا و جمهوری خلق چین

2-حمل کانتینه ی خط آهن بین المللی از طریق سیبری به کشورهای اروپایی و ا یران

حمل هوایی :

حمل هوایی کشور چین از طریق 378 فرودگاه انجام می شود که 94 منطقه را به هم متصل کرده و مجموع خطوط هوایی 000/427 کیلومتر است که همگی این خطوط هوایی با پکن در ارتباطند.

شرکت ملی حمل ونقل تجارت خارجی چین (SINOTRANS ) کالاهای تجاری را به اروپا ، آمریکای شمالی ، ژاپن و جنوب شرقی آسیا حمل می کند.

درباره ادمین