تجارت با چین

عدم صداقت در معامله یکی از مسائلی است که ممکن است برای خیلی از افرادی که با کشور چین تجارت می کنند، اتفاق بیفتد.

در بعضی از موارد پیش می آید که کیفیت نمونه ارسالی با کیفیت خود کالا متفاوت است. یعنی نمونه ای که برای شما ارسال می شود، جنسی باکیفیت و مرغوب است. ولی وقتی کل اجناس برایتان ارسال می شود، میبینید جنسی که خریده اید، بی کیفیت تر از نمونه است.

یکی از روش های جلوگیری از این کار، این است که قبل از اینکه بارتان ارسال شود، فرد مطمئنی در چین این اجناس را تحویل بگیرد و بعد از بررسی و اطمینان از کیفیت آن برایتان ارسال کند. اگر در بار رسیده مشکلی باشد و یا کیفیت و جنس اقلام خریداری شده با موارد مورد نظر شما مطابق نباشد. مسلما وقتی بار در خود کشور چین است. راحت تر می توان اینگونه مسائل را پیگیری کرد. به همین دلیل داشتن یک کارگوی خوب و مطمئن، یکی از لزومات تجارت با کشور چین است.

شما می توانید در تمامی این موارد روی ما و گروه کارگو ما در کشور چین حساب کنید.

درباره ادمین