انواع حمل و نقل بین المللی (پارت دوم، حمل و نقل هوایی)

در تعاریف بین المللی (معاهده ورشو) حمل و نقل هوایی به حمل و نقل افراد، کالا و یا هر چیزی را از مکانی به مکان دیگر از طریق هوایی منتقل می کنند، در صورتی که دو طرف هم از مبدا و هم از مقصد آگاهند و با رضایت کامل این انتقال انجام می گیرد.
حمل و نقل بین المللی

انواع حمل و نقل بین المللی (پارت دوم، حمل و نقل هوایی)

که در اینجا در مورد حمل و نقل هوایی کالا و بار توضیح می دهیم.
یکی از مواردی که در حمل و نقل هوایی کالابسیار حائز اهمیت است، بارنامه هوایی است. بارنامه هوایی در واقع سندی است که بین فرستنده بار و حمل کننده تنظیم می شود که در طی این سند، شرکت حمل و نقل به ازای دریافت مبلغی، کالا را به مکان موردنظر فرستنده حمل می کند.
در حمل و نقل هوایی، بارنامه در سه نسخه نوشته می شود کهخ نسخه اول بارنامه باید توسط فرستنده امضا شود، نسخه دوم بارنامه باید توسط شرکت حمل و نقل امضا شود و نسخه سوم بارنامه توسط گیرنده امضا شود و پس از تحویل کالا به فرستنده برگردانده شود.

ذکر موارد زیر در بارنامه هوایی ضروری است:

محل و تاریخ تنظیم بارنامه
نام و مشخصات فرستنده و گیرنده
تعداد بسته ها و توضیح کلی در مورد کالای مورد حمل
ذکر ارزش مادی بسته ها
نام و نشانی شرکت حمل و نقل
وزن حجمی و وزن جرمی بسته ها
شماره هواپیما و شماره پرواز
حمل و نقل هوایی نیز مانند حمل و نقل هوایی دیگر مزایا و معایب خاص خود را دارد.

بزرگترین مزیت حمل و نقل هوایی نسبت به حمل و نقل دریایی، سرعت بالای حمل و نقل کالاست. در حمل و نقل هوایی، کالاها در امنیت و ایمنی بیشتری حمل می شوند.
حمل و نقل هوایی معایبی نیز دارد. معایبی همچون هزینه ی زیاد حمل و نقل هوایی. عیب دیگر حمل و نقل هوایی این است که هر کالایی را نمی توان با هواپیما حمل کرد و در انتخاب حمل کالا محدودیت دارید. معمولا برای کالاهای کوچک و با ارزش که داراری حجم کوچکی باشند. از حمل و نقل هوایی استفاده می کنند.

درباره ادمین