کیا تجارت

شرکت کیان تریدینگ

شرکت کیا تجارت (kiatejarat) یاری رسان شما در امر واردات کالا از چین برای داشتن تجارت موفق با کشور چین.

آدرس دفتر ایران :

 

آدرس دفتر چین :(Guangzhou Office)

Black Xinling Yu Apt 16.8 , No .526 LongJingZhong Road.Vanake Jinse Li Yuan,LiwanDistrict,Guangzhou China

تلفن دفتر چین : 81017978-20-86+

درباره ادمین